Nymølle Stenindustries:

Nymølle Stenindustries er Danmarks største udvinder med 20+ grave. I Gelsted indhentede vi geodata grundlaget og udarbejdede en målfast punktsky.

På baggrund heraf foretages mængde beregninger ift. lagerbeholdning, udarbejdelse af 3D pkt/mesh modeller og målfast ortofoto hvori afstande, koter etc. kan aflæses.

I videoen foretages en gennemflyvning i 3D punktskyen.

I foto 1 ses området i 3D.

I foto 2 ses eksempel på højdekurvemodel genereret på baggrund af en punktskyen.

Kontakt os for at høre mere

 

 

Imerys:

Imerys er en global spiller indenfor minedrift. De overtog det tidligere Damolin som udvinder især Moler, på Fur og Mors. I forbindelse med status på global plan, foretog vi data indhentning af 6 mio kvm. i DK.

Vores samarbejdspartner i Frankrig forestod den samlede processering og på global plan fik Imerys derved datagrundlaget til beregninger af koncernens samlede status. Dataindhentningen foretages årligt, således der kan opnås benchmark.

Ydermere indhentes data, som efterspørges af regionerne.

I fotoet ses én af gravene på Fur og i videoen ses  en renderet 3D model af samme grav.

 

 

 

VI TILBYDER 100% TILFREDSHEDSGARANTI

– Skulle du imod forventning ikke være tilfreds, kommer vi gladeligt igen

100%